Klasser

Reidar's Trafikkskole AS

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Klasse B

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Trinn 2 er starten på den praktiske opplæringen hvor du lærer å mestre bilen rent kjøreteknisk. Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime for å vurdere om målene for øvelsene på dette trinnet er oppnådd slik at du kan gå videre til neste trinn.

Trinn 3: Trafikal del

Øvelsene på trinn 3 er rettet mot læring av trafikale ferdigheter i variert vei- og trafikkmiljø. Forbikjøring, trinnvurderingstime og sikkerhetskurs på øvingsbane blir gjennomført på slutten av trinnet.

Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei

Denne delen av opplæringen inneholder en kombinasjon av teori og kjøring i variert trafikkmiljø med vekt på vurdering av risiko, trafikale holdninger og selvinnsikt. Kurset består av:

 • 2 timer risikoteori
 • 5 timer kjøring i landeveismiljø
 • 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
 • 2 timer refleksjon og oppsummering

 

 

Gebyrer Statens Vegvesen kl B:
teoretisk prøve: 350,-
praktisk prøve: 1110,- (på nett) / 1150,- (på trafikkstasjonen)
utstedelse av førerkort: 90,- (på nett) / 200,- (på trafikkstasjonen)
bilde: 70,-


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Førerprøve

2 400 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

3 500 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

3 000 kr

Forbikjøring

600 kr

Trinnvurdering trinn 3

775 kr

Trinnvurdering trinn 2

775 kr

Kjøretime

775 kr

Kurs

4.1.1 Bilkjøringens risiko

700 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

700 kr

Mørkekjøring

1 500 kr

Sikkerhetskurs på øvingsbane

4 900 kr

Annet

TABS GO Undervisningsmateriell og filmer

300 kr

Pakke

Pakke kl b

 • 1 x Sikkerhetskurs vei
 • 1 x Forbikjøring
 • 1 x Førerprøve
 • 4 x Kjøretime
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3

19 500 kr

Informasjon om priser

Eventuell avbestilling av time må skje innen kl. 12 siste virkedag før avtalt time, hvis ikke vil denne bli belastet eleven. (Ved sikkerhetskurs på bane gjelder 7 dager, grunnet baneleie)


Lærere klasse B

Kommende kurs

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (BE))

27. februar / Reidars Trafikkskole AS, Torbjørnsbu 1 C, 4847 Arendal / 1 200,00

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

27. februar / Reidars Trafikkskole AS, Torbjørnsbu 1 C, 4847 Arendal / 1 700,00

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo