Skolereglement

Reidar's Trafikkskole AS

Skolereglement

 

Skolereglement

Reidars Trafikkskole AS

 

Reidars Trafikkskole as har som mål å tilrettelegge undervisningen slik at veien til førerkortet blir en god opplevelse for deg med effektiv undervisning. For å nå målet er det viktig at du setter deg inn i skolens salg og leveringsvilkår.

 

Priser

Alle priser er oppgitt på vår hjemmeside (www.reidarstrafikkskole.no)

Eventuelle prisendringer vil bli varslet i vår prisliste.

 Bestilling av kjøretimer og kurs

Timebestilling og obligatorisk opplæring avtales direkte med din lærer.

Avbestilling av kjøretimer må skje innen kl. 12 siste virkedag før avtalt time, hvis ikke vil denne bli belastet eleven. (Ved sikkerhetskurs på bane gjelder 7 dager, grunnet baneleie)

 Oppmøte

Om ikke annet er avtalt, starter og avsluttes kjøretimen ved Reidars Trafikkskole.

 Sykdom

Blir du som elev forhindret fra å møte grunnet sykdom må du umiddelbart gi beskjed til din trafikklærer og gyldig legeerklæring sendes oss på e-post: post@reidarstrafikkskole.no.

 Uteblivelse fra obligatorisk opplæring

Ved obligatorisk opplæring er kravet 100% fremmøte om det skal kunne godkjennes, (dette er lovfestet gjennom Statens Vegvesen). Om eleven kommer for sent til obligatorisk opplæring må dette tas igjen ved senere anledning. Eleven vil bli belastet fullt.

 Betaling

Betaling skjer normalt i forkant av hver time, det enkleste er å betale gjerne via tabselev.no 
Du kan betale via nettbank og Vipps*

*På Vipps kommer det et gebyr på 1,95%. Vi anbefaler bruk av nettbankinnbetaling.

 Om ikke avtalen er betalt, og vi må sende faktura, vil det tilkomme et fakturagebyr på kr 49.- kr.

 For elever som er under 18 år må en foresatt signere elektronisk skjema for avtale om økonomisk oppgjør.

 Før førerprøven må alt utestående være betalt. Er ikke dette gjort, forbeholder skolen seg retten til ikke å gjennomføre den praktiske prøven.

 

 Pakketilbud

Pakketilbud skal betales på forhånd i sin helhet, og er gyldig i 12 mnd  (om ikke annet er avtalt) fra kjøpsdato.

Varene som ligger i pakken er ikke skjermet for prisjusteringer i perioden den er gyldig.

 Søknad om førerkort

Søknad om førerkort er elevens ansvar og må gjøres når du bestemmer deg for å ta førerkort. Du søker på: www.vegvesen.no/dinside

 Søknad om teori og førerprøve

Det er elevens ansvar å søke om tid til teoriprøve og førerprøve. Når du har booket tid til førerprøve gir du snarest beskjed til din lærer, slik at han/hun kan reservere bil.

NB: Førerprøve må bestilles i samråd med trafikklæreren din. Vi kan ikke garantere å bli ferdig med opplæring og ledig bil på førerprøve om prøve blir bestilt uten plan med trafikklærer.                    

 

 

 

 

 

Ta kontakt

Åpningstider

Vårt kontor i Arendal holder åpent
Mandag 09:00- 15:00
Onsdag 09:00- 15:00
Fredag 09:00- 12:00
Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo